Användningsområden för Pacto

Pacto-toaletten erbjuder hygienisk, enkel och driftsäker latrinhantering inom många olika användningsområden. Eftersom den varken använder el eller vatten fungerar den i alla temperaturer och klimat. Pacto är idealisk i stugan, oavsett om den finns på landet, i skärgården eller i fjällen.

Dessutom har Pacto tillfredsställt behov vid besvärliga omständigheter som exempelvis katastrofområden. Några exempel på vanliga användningsområden nedan:

Militär användning

Pacto används av flera väpnade styrkor över hela världen, bl.a. Nordic Battle Group, en EU-snabbinsatsstyrka samt FN:s militära fredsbevarande styrkor. Pacto har även installerats på brittiska militära svävare.

Läger

Pacto används ofta i läger av alla slag, från forskningsanläggningar och vetenskapliga expeditioner till avlägset belägna filminspelningar.

Katastrofhjälp

Naturkatastrofer drabbar plötsligt och oväntat. I efterdyningarna är sanitet bara en av de frågor som måste lösas. Pacto har använts av Röda Korset och lokala organisationer för att tillhandahålla toaletter för jordbävningsoffer i Japan och Turkiet, samt i mindre skala.

Gruvor

Pacto utvecklades ursprungligen för användning i gruvor och detta fortsätter att vara ett populärt användningsområde.

Fältsjukhus

Med Pacto minimeras riskerna att föroreningar och sjukdomar sprids i medicinska anläggningar i området.