Hur funkar det?

Pacto fungerar som en vanlig toalett – fast utan vatten. Spolningen sker istället med hjälp av en tunn folie som täcker toalettskålen. Vid varje spolning kapslar spolfolien in avfallet och matar ner det i en avfallsbehållare under toaletten. Här samlas avfallet, förpackat i spolfolien. Avfallsbehållaren tömmer du själv med regelbundna mellanrum – och eftersom avfallet är inkapslat är tömningen enkel och hygienisk. Eftersom Pacto varken använder el eller vatten finns det inga begränsningar för användningen. Toaletten fungerar i alla temperaturer och klimat.

Rent varje gång

Vid varje spolning matas ny spolfolie in i toalettskålen. Det gör att toaletten är ren och fräsch för varje besökare. Och eftersom toalettskålen separeras från avfallsbehållaren med en tätslutande mekanisk lucka så möts du aldrig av obehagliga syner.

Avfallshantering

När du har tömt din Pacto blir du enkelt av med avfallet genom att kompostera hela påsen och dess innehåll i en latrinkompost. Eftersom spolfolien kapslar in allt avfall behöver du aldrig hantera det direkt.

Om du använder den ekologiska spolfolien kan du kompostera hela påsen och dess innehåll i en latrinkompost. Efter att avfallet komposterats förvandlas det till matjord. I en väl fungerande hushålls- och trädgårdskompost bryts spolfolien ner på ca 6 månader. Nedbrytningen i ren latrinkompost fördröjs.